Civil Rights Defenders bjuder in rättsväsendets parter och beslutsfattare till en digital konferens för det EU-finansierade projektet ”Defence Rights in Evidentiary Proceedings”. Projektet syftar till att identifiera i vilken utsträckning tilltalades processuella rättigheter tillgodoses i straffrättsliga förfaranden.

Under konferensen presenteras Civil Rights Defenders rapport om regelöverträdelser i straffrättsliga förfaranden och tillgång till effektivt rättsmedel. Rapportens slutsatser baseras på en undersökning av gällande lagstiftning, rättspraxis samt intervjuer med rättsväsendets parter. Rapporten innehåller även en vägledning till advokater om hur de kan ta tillvara sina klienters rättigheter och utöva kontroll över regelefterlevnaden i brottmål.

Mer information om konferensen och program hittar du här.

Anmälan senast den 13 september på följande länk.