I tisdags, den 7 september, vände sig EU-kommissionen till EU-domstolen med en begäran att domstolen ska utdöma dagliga böter för Polen. Orsaken är att Polen hittills vägrat att efterleva EU-domstolens krav på att avskaffa en disciplinnämnd för landets domare.

EU-domstolen uppmanade, i ett interimistiskt beslut, i juli i år Polen att omedelbart stoppa disciplinnämndens verksamhet, då nämnden anses hota domstolarnas oberoende. EU-domstolen hade också andra synpunkter på hur domstolarna i Polen politiserats och fått sitt oberoende beskuret.

Efter beslutet lovade företrädare för regeringspartiet Lag och rättvisa att avveckla nämnden i dess nuvarande form. Enligt EU-kommissionen har det i praktiken inte skett, och EU-kommissionen kräver alltså bötesstraff för Polens brott mot EU-rätten och den rättsstatsprincip som är grundläggande för den.

I samband med kravet på böter sände också EU-kommissionen en formell underrättelse till Polen om att landets ovilja att rätta sig efter domstolens beslut innebär ett brott mot EU-rätten.