Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Sveriges häktningar inte värdiga en rättsstat”

Generalsekreterare Mia Edwall Insulander på Svenska Dagbladets debattsida.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag, den 17 september, riktar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hård kritik mot Sveriges långa häktningstider och det frikostiga användandet av restriktioner vid häktning.

Mia Edwall Insulander konstaterar bland annat att Sverige i över trettio års tid har fått omfattande skarp internationell kritik från såväl FN:s som Europarådets antitortyrkommitté när det gäller häktade med restriktioner. Kritiken återkommer även i en nyligen publicerad granskning från Europarådets antitortyrkommitté.

I sin debattartikel pekar Mia Edwall Insulander på åtgärder som skulle förbättra situationen, bland annat generellt kortare häktningstider.

Läs debattartikeln.