I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag, den 17 september, riktar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hård kritik mot Sveriges långa häktningstider och det frikostiga användandet av restriktioner vid häktning.

Mia Edwall Insulander konstaterar bland annat att Sverige i över trettio års tid har fått omfattande skarp internationell kritik från såväl FN:s som Europarådets antitortyrkommitté när det gäller häktade med restriktioner. Kritiken återkommer även i en nyligen publicerad granskning från Europarådets antitortyrkommitté.

I sin debattartikel pekar Mia Edwall Insulander på åtgärder som skulle förbättra situationen, bland annat generellt kortare häktningstider.

Läs debattartikeln.