Deltagare vid rundabordssamtal på UD. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg medverkade idag, tillsammans med en rad opinionsbildare och företrädare för det civila samhället, vid ett rundabordssamtal på utrikesdepartementet.

Med i samtalet var också utrikesminister Margot Wallström, Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg, samt Chiles tidigare president Michelle Bachelet, som i augusti tillträder som FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter.