Demonstrationsfriheten är en självklar rättighet reglerad i regeringsformen, och polisen kan därför inte neka vissa grupper demonstrationstillstånd för att deras åsikter kan uppfattas som stötande.

Det förklarade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i TV 4:s Nyhetsmorgon idag den 21 augusti. Anne Ramberg uttryckte i inslaget sin djupa respekt för dem som känner avsky inför Nordiska motståndsrörelsens planerade demonstration i Stockholm den 25 augusti, men konstaterade att polisen måste tillämpa lagen.

Polisen kan enligt Anne Ramberg säga nej till demonstrationer endast om de befaras leda till ordningsstörningar eller trafikstörningar.

Se inslaget i Nyhetsmorgon.