Högsta domstolen tar i nästa vecka upp ett mål om brott mot vapenlagen, där domstolarnas lagprövningsrätt blir central. Enligt prövningstillståndet ska HD här pröva om regeringen har åsidosatt beredningskravet i regeringsformen 7 kap. 2 § när de nya bestämmelserna om skärpta straff för vapenbrott i vapenlagen 9 kap. 1 och 1 a §§ kom till.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger i en kommentar till Sveriges radio att fler liknande prövningar är att vänta framöver.

– Tidigare så var ju svenska domstolar mycket obenägna att använda sig av sin lagprövningsrätt. Där han man ju med tiden blivit lite öppnare, och särskilt då de högsta domstolarna. Det tycker jag är sunt, säger hon.

Lyssna på inslaget i SR.

Läs mer om HD:s prövning.