Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Migrationsöverdomstolen ger prövningstillstånd i migrationsmål

Två mål om gymnasielagen ska prövas.

I dag, den 1 augusti, har Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier, som trädde i kraft den 1 juli 2018.

I de överklagade domarna fann Migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm, efter lagprövning, att lagen inte får tillämpas i den del som gäller sänkt beviskrav för den sökandes identitet.

Nu ska Migrationsöverdomstolen pröva målen. De kommer att handläggas med förtur, och arbetet har påbörjats.