I dag, den 1 augusti, har Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier, som trädde i kraft den 1 juli 2018.

I de överklagade domarna fann Migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm, efter lagprövning, att lagen inte får tillämpas i den del som gäller sänkt beviskrav för den sökandes identitet.

Nu ska Migrationsöverdomstolen pröva målen. De kommer att handläggas med förtur, och arbetet har påbörjats.