Rättspolitiken och valet: Olika bilder av verkligheten

Inför årets riksdagsval domineras den rättspolitiska debatten helt av krav på hårdare straff och fler poliser. Brottsligheten beskrivs som ett hot mot samhället och så gott som samtliga partier ställer sig bakom ropen på hårdare tag.

Tidskriften Advokaten granskar riksdagspartiernas rättspolitik inför valet och frågar forskare om hur det gick till när lag och ordning blev en huvudfråga.

Läs mer

Ska advokatens styrelsearvode beskattas som inkomst av tjänst?

En advokats arvode som styrelseordförande i ett börsbolag, som betalas ut till hans advokat­aktiebolag, ska beskattas som inkomst av tjänst, enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Advokaten har överklagat till HFD.

Läs mer

Anne Ramberg: När det abnorma blir normalitet

Normaliseringen av ytterligheter utgör ett av de farligaste hoten mot vår demokrati. Och när straffrätten blir ett ineffektivt instrument för social förändring och bekämpning av sociala problem har Advokatsamfundet och enskilda advokater en självklar uppgift att reagera och påtala dessa utmaningar. Det handlar inte om partipolitik som vissa vill hävda. Det handlar om att värna den demokratiska rättsstaten och skyddet för mänskliga rättigheter, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Skatteadvokater starkt kritiska: ”Partiska processer i förvaltningsdomstol”

Kan en arbetsgrupp med alla parter som är inblandade i skattemål lösa problemet med advokaternas låga förtroende för skatte­processen? Nästan alla paneldeltagare på Advokatsamfundets seminarium tycktes positiva till tanken. Efter seminariet har en arbetsgrupp tillsatts.

Läs mer

HD:s ordförande Stefan Lindskog: Alltid på rätt plats i rätt tid

Advokaten porträtterar Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen, som gör sig redo att gå mot friare dagar efter tio år i Högsta domstolen och en enastående yrkesgärning. Fortfarande full av kreativ energi och helt orädd att säga sin mening.

Läs mer

Gästkrönika: Värdet av att hjälpa journalister

Advokatsamfundets journalistpristagare 2018, Negra Efendić, skriver: Det finns en särskild plats i himlen för personer som hjälper en journalist. Det kanske låter lite överdrivet, men det är tvärtom nästan en underdrift. För hur många avslöjanden vilar inte på källor och kontakter?

Läs mer

Praktisk juridik: Om det lämpliga i att ge gemensam rådgivning

Advokat Fredric Renström skriver om olika frågeställningar som rör samboavtal och ­äktenskapsförord. Renström är av uppfattningen att det är mycket svårt, för att inte i många fall säga omöjligt, att företräda båda parterna vid upprättande av ovanstående handlingar.

Läs mer

Christer Danielsson: Sommar med advokater – fiktiva, före detta och framtida

Det har blivit mycket advokater denna heta sommar: kolleger i aktuella mål, advokater från en tidigare generation och fiktiva advokater i skönlitteraturen, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer