Svenskt forum för medling och konflikthantering bjuder in till Medlingens dag 2018.

Tid: 11 oktober 2018 kl. 8.30–17.00
Plats: Kristinehovs malmgård, Kristinehovsgatan 2, Stockholm

Inbjudan och program

Mer information och anmälan