Kriminalvården har upptäckt ett problem med de s.k. förundersökningsplattorna, som används för att häktade ska kunna ta del av förundersökningen elektroniskt. Häktet får ett USB-minne eller en CD/DVD med materialet, som sedan laddas över till en förundersökningsplatta. Men det har visat sig att plattan inte varnar om materialet som ska laddas över är större än det tillgängliga lagringsutrymmet – tvärtom ger plattan kvittens på att allt är överfört.

Felet upptäcktes när ett häkte skulle ladda över material den 16 augusti. Samtliga häkten fick fått information om incidenten den 17 augusti. Häktena har uppmanats att kontrollera storleken på material manuellt innan materialet laddas över.  Om materialet inte ryms på plattan kan man till exmpelvis be att få ljudfiler i komprimerad form. Materialet kan alternativt delas upp på flera plattor. Arbete pågår med att ta fram en lösning så att plattorna varnar om materialet är för stort.

Kriminalvården ser allvarligt på det inträffade, eftersom det innebär en risk för att häktade inte har fått tillgång till hela förundersökningsmaterialet. Kriminalvården har inte fått några indikationer på att det har inträffat, men vill  uppmärksamma på risken när det gäller förundersökningar som innehåller många ljud- eller bildfiler och som har delgivits före den 18 augusti.

Kriminalvården har med anledning av problemen publicerat en reviderad version av sin Handbok om besök och elektronisk kommunikation i anstalt och häkte (2014:3) (reviderad den 30 augusti 2018).