Vid en sammankomst på Högsta förvaltningsdomstolen den 29 augusti överlämnades en vänbok till HFD:s ordförande Mats Melin, som går i pension.

Vänboken innehåller en rad artiklar i rättsvetenskapliga ämnen av vänner och kolleger till Mats Melin.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg deltog vid överlämnandet. I vänboken medverkar hon med en artikel med titeln ”Till rättsstatens försvar – om anonyma vittnen”.


Mats Melin tog emot en vänbok
När Mats Melin fick ta emot sin vänbok var många av de medverkande författarna till artiklarna i boken närvarande.

Mats Melin är ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2011. Han var även tidigare regeringsråd i Högsta förvaltningsdomstolen (dåvarande regeringsrätten) från 2001 innan han tillträdde som chefsjustitieombudsman 2004, ett ämbete som han innehade tills han blev ordförande i HFD.

Tidigare har Mats Melin varit bland annat lagman i Svea hovrätt och kanslichef i EU-domstolen.