En sverigedemokratisk kommunpolitiker i Hagfors kommun utger sig för att vara advokat utan att vara det.

Politikern, en 65-årig kvinna på en mindre ort i Hagfors kommun, står på tredje plats på Sverigedemokraternas valsedel till kommunfullmäktigevalet. På valsedeln anger hon titeln ”advokatjurist”, trots att hon inte är ledamot av Sveriges advokatsamfund eller registrerad i Sverige som verksam advokat från något annat EU-land.

Även i presentationen av kommunfullmäktigekandidater på Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Hagfors uppges det att kvinnan är ”advokatjurist”.

– Det är brottsligt att utge sig för att vara advokat, och vi överväger att polisanmäla det inträffade, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Yrkestiteln advokat är straffrättsligt skyddad i svensk lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Den som utger sig för att vara auktoriserad som advokat i Sverige eller i en annan stat i EU, i EES eller i Schweiz utan att vara behörig, kan dömas till böter enligt en straffbestämmelse i rättegångsbalken 8 kap. 10 §.