I dag den 14 juni har regeringen utnämnt advokat Eric M. Runesson att vara justitieråd i Högsta domstolen.

Eric M. Runesson tillträder tjänsten som justitieråd när Högsta domstolens nuvarande ordförande Stefan Lindskog går i pension och justitierådet Anders Eka blir ny ordförande i HD senare i år.

Eric M. Runesson har varit ledamot av Advokatsamfundet sedan 1993 och ingår i samfundets huvudstyrelse sedan 2014. Han blev juris doktor 1996 med avhandlingen Rekonstruktion av ofullständiga avtal. Han blev docent vid Handelshögskolan i Stockholm 2000 och är utöver advokatverksamheten verksam som adjungerad professor i handelsrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet efter att tidigare ha varit adjungerad professor vid Lunds universitet.