Tolv statliga myndigheter har ett gemensamt uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionen granskar nu uppdragets genomförande och effektivitet.

– Granskningen kommer bland annat att fokusera på regeringens styrning och vilka förutsättningar de olika parterna har givits att arbeta med uppdraget på ett effektivt och uthålligt sätt, säger riksrevisor Stefan Lundgren i en kommentar på Riksrevisionens webbplats.

Myndighetssamarbetet inleddes 2008 och utvärderades senast 2011. Ursprungligen ingick Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Senare har även Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kommit in i samarbetet.

Någon extern utvärdering av hela satsningen har aldrig genomförts. Endast Polismyndigheten har en skyldighet att rapportera om samarbetet.

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2019.