Bilda en arbetsgrupp med alla parter som är inblandade i skattemål. Det var ett konkret förslag som kom upp under seminariet på Advokatsamfundet med anledning av advokaternas låga förtroende för skatteprocessen.

Bakgrunden till seminariet är den undersökning som Stiftelsen Rättvis skatteprocess har genomfört genom Demoskop i syfte att kartlägga hur advokater som arbetar med skatterätt uppfattar att processen fungerar i förvaltningsdomstolarna. Anders Lindholm, VD för Demoskop, presenterade resultatet av undersökningen, som visar att advokaternas förtroende för skatteprocessen i de svenska förvaltningsdomstolarna är mycket lågt.

Ämnet både upprör och engagerar. Samfundets hörsal var fullsatt till sista stol. I Demoskops undersökning pekar advokater ut tre huvudproblem: Förvaltningsdomstolarna anses vara partiska och går oftast på Skatteverkets linje, bevisvärderingen är undermålig och domsluten är svåra att förstå. Framför allt är det advokater som själva processar i skattemål som är starkt kritiska.

I diskussionen om kvaliteten i skattemålen deltog kammarrättspresidenten Thomas Rolén, Kammarrätten i Stockholm, rättschefen Gunilla Hedwall, Skatteverket, advokat Sven-Åke Bergkvist, ordförande i stiftelsen Rättvis skatteprocess, och Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet. Moderator var advokat Sven Unger.

Både presidenten i Kammarrätten i Stockholm Thomas Rolén och Skatteverkets rättschef Gunilla Hedwall sa upprepade gånger att de fått något ”att ta med sig hem”. Det handlade bland annat om eventuella behov av kompetensutveckling. Det faktum att alla parter i ett mål inte får se alla handlingar, vilka kan vara omfattande luntor i skattemål, diskuterades också. Thomas Rolén uttryckte en fundering om att det borde vara möjligt att göra elektroniska utskick av alla handlingar till alla inblandade parter i ett skattemål för att få mer tydlighet och transparens i processerna.


Advokat Sven Unger var moderator vid seminariet, där Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, kammarrättspresidenten i Kammarrätten i Stockholm Thomas Rolén, Skatteverkets rättschef Gunilla Hedwall och advokat Sven-Åke Bergkvist, ordförande i stiftelsen Rättvis skatteprocess, diskuterade hur skatteprocessen fungerar i förvaltningsdomstolarna.

Efter seminariet har en arbetsgrupp som ska diskutera en utveckling av skatteprocessen i framför allt stora skattemål har tillsatts. I arbetsgruppen ingår, förutom fyra advokater, domare från kammarrätter och förvaltningsrätter samt tjänstemän från Skatteverket.

Läs mer om seminariet i Advokaten nr 6 som ges ut den 29 augusti!