Under 2017 fördubblades antalet tillstånd till hemlig avlyssning avseende våldsbrott, enligt Åklagarmyndighetens årliga rapport om användningen av hemliga tvångsmedel. Skälet till ökningen är, enligt Åklagarmyndigheten, det ökade grova våldet mellan kriminella nätverk i utsatta områden.

Redovisningen för 2017 visar bland annat att nyttan av hemlig avlyssning minskat och att det finns behov av nya metoder, som förslagits i utredningen om hemlig dataavläsning. Det finns exempel där det funnits tillstånd till avlyssning men där nyttan begränsats av att de misstänkta använt krypterade appar för kommunikation.

Rapporten om hemliga tvångsmedel tas fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Tullverket och Säkerhetspolisen. Rapporten överlämnades till regeringen den 8 juni.

Till rapporten.