Organsationen ILAC, International Legal Assistance Consortium, håller årsmöte i Stockholm den 31 maj – 1 juni.

Vid sessionen den 30 maj meddelades att ILAC hade beslutat att utse Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och FN:s tidigare undergeneralsekreterare och rättschef Hans Corell till livslånga hedersmedlemmar av ILAC.

ILAC, som grundades 2002, är en icke-statlig organisation som med hjälp av rättsliga experter arbetar med att återuppbygga rättsväsendet i länder under eller efter konflikter eller som är på väg mot fred och demokrati. ILAC har mer än 50 juridiska organisationer och experter på juridik och mänskliga rättigheter världen över som medlemmar.  Sveriges advokatsamfund är en av de organisationer som tillsammans med FN, American Bar Association och International Bar Association var med om att grunda ILAC.