Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju med Anne Ramberg på Lagen som verktyg

Om barnkonventionen, pro bono-arbete, access to justice m.m.

Webbplatsen Lagen som verktyg har publicerat en längre intervju med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

I intervjun diskuterar hon bland annat barnkonventionen, advokatetik, pro bono-verksamhet, access to justice och rollen för Lagrådet och författningsdomstolar i normgivning och normprövning.

”Anne Ramberg vill vara rättssamhällets vakthund” på Lagen som verktyg