Slaget om upphovsrätten är långt ifrån över

Trots stränga domar och nya effektiva affärsmodeller finns det fortfarande problem kvar att lösa inom upphovsrätten till musik och film. Men åsikterna går isär om vad man kan och bör göra.

Läs mer

Skatteprocessen får hård kritik efter undersökning

61 procent av advokaterna som arbetar med skatteprocesser anser att förvaltningsdomstolarna är partiska till förmån för Skatteverket, och 84 procent underkänner domstolarnas bevisvärdering i skattemål, enligt en färsk undersökning. Nu efterlyses insatser mot bristerna.

Läs mer

Anne Ramberg: När demokratin hotas

Det kalla kriget demonstrerade att den liberala kapitalistiska demokratin var överlägsen totalitär kommunism. I dag sjuttio år senare är denna ståndpunkt inte längre lika självklar. Alltför många ser i dag andra alternativ som ändamålsenliga. Hur kan detta komma sig, frågar Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Negra Efendić prisas för granskande journalistik

Negra Efendić, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris 2018 för sina reportage i migrations- och integrationsfrågor.

Läs mer

Justitiekansler Anna Skarhed på väg mot friare liv

Advokaten porträtterar JK Anna Skarhed, som går i pension efter mer än fyra decennier i juridikens tjänst.

Läs mer

Gästkrönika: Grunden är lagd för positiv omställning och hållbar utveckling

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitet, skriver om det klimatpolitiska ramverket.

Läs mer

Praktisk juridik: Marknadsmissbruk, ogiltiga avtal eller både och?

Advokat Ola Åhman skriver om att arbeta med regelefterlevnad och tar även upp olika aspekter på insiderhandel.

Läs mer

Grundprincip för EU är i fara

Kan principen om ömsesidigt erkännande upprätthållas? Det var temat för UD:s och Justitiedepartementets seminarium när EU-domstolen besökte Sverige i maj.

Läs mer

Disciplinavgörande: Tidigare bolagsjuristtjänst grundade inte motpartsjäv för advokat

Disciplinnämnden friade i ärende om skiljeförfarande, men nämndens ordförande och Advokatsamfundets generalsekreterare var skiljaktiga.

Läs mer

Christer Danielsson: Om rekrytering

Att hitta rätt person till tjänsten som ny generalsekreterare är tveklöst min och styrelsens viktigaste uppgift under det närmaste året, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer