Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan man bland annat att läsa om CCBE:s plenarsession som hölls i Prag den 18 maj.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 72 även:

  • Paneldiskussion om advokatyrkets framtid på Innovative Legal Services Forum
  • EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar brott mot unionsrätten
  • Ny video från CCBE om advokaten som förbindelselänk mellan medborgaren och rättsstaten

CCBE-Info 72 (engelska)

CCBE-Info 72 (franska)