Bland de fyra människorättsförsvarare som är 2020 års mottagare av Right Livelihood-priset har tre advokatbakgrund. Pristagarna tillkännagavs i dag den 1 oktober.

Den iranska advokaten och människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh arbetar för rättsstatsprincipen och rättigheter för dem som utsätts för Irans repressiva regim. Hon har kämpat för att avskaffa dödsstraffet i Iran och har företrätt en rad oppositionella demokratiaktivister och politiker i Iran, bland andra den iranska advokaten, människorättsaktivisten och mottagaren av Nobels Fredspris, Shirin Ebadi, liksom kvinnor som har gripits för att ha visat sig offentligt utan huvudduk. Den iranska regimen har fråntagit henne rätten att bedriva advokatverksamhet och har dömt henne till fängelse två gånger. Efter den senaste domen mot henne i mars 2019 avtjänar hon ett långt fängelsestraff.

Nasrin Sotoudeh får priset ”för sin orädda kamp, trots stora personliga risker, för att främja politisk frihet och mänskliga rättigheter i Iran”.

Bryan Stevenson leder människorättsorganisationen Equal Justice Initiative of Alabama som han grundade 1989. Han är också medlem av delstaten Alabamas advokatsamfund och har vunnit flera mål i USA:s högsta domstol. Bryan Stevenson arbetar för att reformera landets straffrättsliga system genom att säkerställa lika rättigheter för alla. Den strukturella orättvisan påverkar framförallt icke-vita, och Stevenson har ägnat sitt liv åt att arbeta för jämlikhet och att utmana den historia av rasism som finns i USA. Equal Justice Initiative har sedan det grundades företrätt människor som dömts till döden. Equal Justice Initiative företräder hundratals personer inom det straffrättsliga systemet varje år, och arbetet har hittills lett till frisläppande eller strafflindring för fler än 140 felaktigt dödsdömda människor. Bryan Stevenson är uttalad motståndare till dödsstraff.

Bryan Stevenson får priset ”för sina inspirerande insatser för att förändra det amerikanska straffrättsliga systemet och sitt arbete för försoning mellan USA:s svarta och vita befolkning med utgångspunkt i landets historiska trauma”.

Advokat Lottie Cunningham Wren tillhör urfolksgruppen miskito i Nicaragua. Hon försvarar de nicaraguanska urfolkens lagliga rätt till mark och naturresurser och har gjort viktiga insatser för att stärka urfolkens juridiska skydd. Hon har också kämpat för att mänskliga rättigheter för urfolk och människor med rötter i Afrika ska respekteras. Genom att använda en kombination av internationell och nationell rätt har Lottie Cunningham Wren säkrat landrättigheter för Nicaraguas urfolk. Hon har utvecklat banbrytande strategier för urfolkssamhällen att erhålla formella bevis på äganderätten för sina marker, som framgångsrikt har använts runt om i världen. Lottie Cunningham Wren har också visat hur avgörande det är att skydda urfolks landområden för att skydda lokala ekosystem.

Lottie Cunningham Wren får priset ”för sitt oupphörliga arbete med att skydda urfolks landområden och samhällen från exploatering och plundring”.

Den belarusiske demokrati- och människorättsaktivisten Ales Bjaljatski får priset tillsammans med människorättsorganisationen Vjasna som han grundade 1996. Sedan mitten av 1980-talet har Ales Bjaljatski lett en ickevåldskamp för att uppnå demokratiska friheter och etablera ett levande civilsamhälle i Belarus. Som en del i arbetet har han verkat för dödsstraffets avskaffande. För sitt arbete i den nationella människorättsrörelsen har han gripits vid upprepade tillfällen och han har tillbringat flera år i fängelse efter falska anklagelser.

Ales Bjaljatski och Vjasna får priset ”för sin beslutsamma kamp för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus”.

Right Livelihood-priset, som också kallas det ”alternativa nobelpriset”, instiftades 1980 för att ”hedra och stödja modiga människor som löser globala problem”. Prispengarna, 1 miljon kronor per pristagare år 2020, går till pristagarnas pågående arbete – inte för deras personliga bruk.

Om 2020 års pristagare på Right Livelihood-prisets webbplats