Förvaltningsrätten i Göteborg har beslutat att säkerhetskontroll ska införas i domstolens lokaler från och med den 12 oktober 2020.

Säkerhetskontrollen omfatta bland andra dem som har kallats att närvara vid en förhandling. Det gäller även företrädare för kommuner och andra myndigheter, tolkar samt ombud och offentliga biträden som inte är advokater.

Ordningsvakterna är inte skyldiga att efterforska om en person tillhör en kategori som ska undantas säkerhetskontroll. Det åligger besökaren att visa att man tillhör en sådan kategori.

Kontrollen kommer att medföra att inpasseringen tar tid. Det är därför viktigt att komma i god tid till domstolen inför en förhandling.

Säkerhetskontrollen öppnar kl. 8.00 och stänger inte förrän samtliga förhandlingar är slut för dagen och alla parter, ombud, tolkar, allmänhet m.fl. har lämnat domstolens lokaler.