Advokat Percy Bratt tilldelas Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket 2020.

Percy Bratt får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang för och kunskap om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt konstitutionell rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rättighetsprinciper idag är mer angelägna än någonsin. Genom sitt stora engagemang för Advokatsamfundet i remissfrågor och utbildning har pristagaren också bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår, skriver Advokatsamfundet i motiveringen till priset.

Advokat Percy Bratt
Advokat Percy Bratt.

Priset för framstående insatser inom advokatyrket delas i vanliga fall ut vid öppnandet av Advokatdagarna. Advokatdagarna 2020 skulle ha startat i dag den 22 oktober men har ställts in i år på grund av coronapandemin. I stället kommer 2020 års pris att delas ut vid en filmad ceremoni i samband med ett samtal med pristagaren som publiceras på Advokatsamfundets webbplats.