Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Processgarantier för misstänkta och tilltalade i brottmål i EU

Seminarium i Barcelona 23–24 februari 2021.

Europeiskt centrum för domare och jurister vid EIPA (Europeiska institutet för offentlig förvaltning) bjuder in till ett seminarium i Barcelona den 23–24 februari 2020. Seminariet ingår i en seminarieserie inom ramen för ett projekt om aktuell utveckling inom det rättsligt samarbetet i brottmål inom EU.

Seminariet handlar specifikt om nyare EU-lagstiftning för att stärka misstänkta och åtalade personers processrättigheter och om relevant praxis om grundläggande rättigheter från EU-domstolen och Europadomstolen.

Inbjudan riktar sig till bland andra försvarsadvokater.

Fullständigt program för seminaret

Anmälan till seminariet