Utbildningsprogrammet European Lawyers Programme (ELP) är öppet för ansökningar till perioden 6 april – 25 juni 2021. Sista ansökningsdag till 2021 års program är den 6 november 2020.

ELP riktar sig till kvalificerade jurister med minst två års yrkeserfarenhet och goda kunskaper i engelska. Upp till tio deltagare antas; högst två deltagare per land. ELP är gratis, men deltagarna står för sina egna bostads- och levnadskostnader under programmet.

ELP består av två delar: en introduktionskurs om det skotska rättssystemet med domare, advokater och forskare som bland annat omfattar muntlig och skriftlig framställning riktad till rätten samt en praktikdel där man följer en högkvalificerad advokat (Queen’s Counsel) och en eller två yngre advokater i deras dagliga arbete. Varje deltagare får också tillbringa tid tillsammans med en domare i de högsta skotska instanserna för brottmål och civilmål. Det skotska rättssystemet är intressant på så sätt att det är en blandning mellan brittisk common law och kontinentaleuropeisk rätt.

ELP genomförs av den skotska advokatorganisationen Faculty of Advocates och European Lawyers’ Association sedan över 40 år.

Svensk representant för ELP är Susanne Abbefalk, som kan svara på frågor om ELP-programmet och om European Lawyers’ Association.
E-post susanne.abbefalk@svenskscenkonst.se
Telefon 08-440 83 79
Mobiltelefon 0733-10 90 76

Information om ELP 2021 och ansökningsformulär