Svenska FN-förbundet, där Sveriges advokatsamfund är en av ett 80-tal riksorganisationer som är medlemmar, har webbsänt ett särskilt program i samband med FN-dagen den 24 oktober för att uppmärksamma Förenta nationernas 75-årsdag.

Programmet besöker FN:s högkvarter i New York och möter Ulrika Modéer, Charlotte Petri Gornitzka och Åsa Regnér, som alla är assisterande generalsekreterare med framträdande positioner i olika FN-organisationer. Chefen för Utrikesdepartementets FN-enhet, Carl Skau, samtalar med Svenska FN-förbundets människorättsrådgivare Ellie Al-Kahwati. Priser delas ut till tre personer som har gjort insatser för FN-arbetet, och hållbarhetskocken Paul Svensson berättar om sitt engagemang. Programledare är Jesper Sundén, mångårig utrikesredaktör på Svenska Dagbladet.

Se Svenska FN-förbundets 75-årsprogram