Hina Jilani, banbrytande advokat, förkämpe för demokrati och ivrig aktivist för medborgerliga rättigheter, tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020.

Hina Jilani

Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association (IBA) och International Legal Assistance Consortium (ILAC) till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

– För att nå fram till nya platser kan man inte följa upptrampade stigar, men att avvika från stigen är sällan enkelt – det kräver stor uthållighet och mod. Hina Jilani grundade den första advokatbyrån med bara kvinnor i Pakistan och startade Pakistans första rättshjälpscentrum. Hon är en äkta pionjär, och hennes kamp mot systematiska orättvisor, där hon har stått upp för mänskliga rättigheter för de mest utsatta i samhället – kvinnor, barn och minoriteter – är av yttersta vikt och en inspirationskälla för oss alla som tror på demokrati, på rättsstaten och på lika möjligheter för alla världens medborgare. Som advokatkollega, kvinna och människa känner jag den största beundran för årets pristagare, säger Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en kommentar.

Hina Jilani växte upp i Pakistan. Hennes far, som var politiker och frispråkigt kritiserade landets militärdiktatur, satt i fängelse under en stor del av Hina Jilanis barndom. När hon direkt fick bevittna orättvisor och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, tände det ett livslångt engagemang hos henne för att utmana normer och för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i Pakistan och över hela världen.

– Jag har alltid haft känslan att om man ser orättvisor, måste man säga ifrån; annars kan man inte beklaga sig, har Hina Jilani sagt.

Hina Jilani grundade 1980 den första advokatfirman i Pakistan med enbart kvinnor för att tillhandahålla rättslig hjälp till kvinnor. Hennes verksamhet utvidgades till att omfatta undervisning om juridiska frågor, forskning och skydd mot utnyttjande. År 1980 grundade Hina Jilani också Women’s Action Forum, en kampanjgrupp som förespråkade kvinnors rättigheter och utmanade de diskriminerande lagar som hon hade växt upp med.

– Jag kan inte föreställa mig en värdigare mottagare av utmärkelsen än Hina Jilani. Hon har vigt sitt liv åt att skydda utsatta genom sitt engagemang för mänskliga rättigheter och rättsstaten. Hon har arbetat otröttligt genom stora motgångar för att upprätthålla demokrati, utmana orättvisa och försvara de försvarslösa. Hennes oupphörliga strävan har gjort både Pakistan och världen till en bättre, säkrare och rättvisare plats, säger IBA:s ordförande Horacio Bernardes Neto.

År 1986 grundade Hina Jilani Pakistans första rättshjälpscentrum och fortsatte med att driva en mängd rättsfall som blev milstolpar och med att ändra måttstockarna för mänskliga rättigheter i Pakistan. Hon har alltid riktat in sig på de mest utsatta delarna av samhället. Samma år bildades Human Rights Commission of Pakistan, Pakistans kommitté för mänskliga rättigheter, med Hina Jilani som en av grundarna. I dag har kommittén avdelningar i hela landet, och den är den mest kända organisationen i Pakistan som övervakar brott mot de mänskliga rättigheterna.

År 1990 var Hina Jilani med och grundade Dastak, en skyddad plats som ger fri juridisk rådgivning och stöd åt kvinnor som flyr från könsrelaterat våld. Dastak arbetar också med att öka uppmärksamheten på frågor som våld i nära relationer, barnäktenskap och ”hedersmord”. Hina Jilanis arbete gör att hon ofta utsätts för fientlig propaganda, gripanden, hån och hot, men hon fortsätter att bo och arbeta i Lahore, där hon förblir engagerad för social förändring i hjärtpunkten för människorättsrörelsen.

– Hina Jilanis utomordentliga mod när hon står upp och talar ut mot makthavarna, otröttligt bekämpar orättvisor var de än uppstår och ger röst åt de mest marginaliserade grupperna i samhället, däribland kvinnor, barn, minoriteter och fångar, utmärker henne inte bara som advokat med högt anseende, utan också som människa med storartad själsstyrka och integritet. Hina Jilanis prestationer är åtskilliga och banbrytande och har inspirerat människor även utanför hennes hemland Pakistan. Jag är glad över att hon har utsetts till pristagare år 2020, säger IBA:s vd dr Mark Ellis.

Under 2000-talet gjorde Hina Jilani fler insatser. År 2000 var hon den första som utsågs till Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant för människorättsförsvarares situation. Inom det uppdraget arbetade hon under åtta år för att skydda och ge möjligheter åt dem som kämpar för mänskliga rättigheter. År 2013 blev Hina Jilani medlem av The Elders, en grupp av oberoende ledare från hela världen som grundades av Nelson Mandela. The Elders vision är att arbeta tillsammans för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter, att främja etik i statsstyrelse, att lösa konflikter och rikta sig mot deras grundorsaker samt att utmana orättvisor. Hina Jilanis första uppdrag gick till Myanmar 2014, där delegationen träffade regeringstjänstemän, milis samt frivilligorganisationer och uppmanade parterna att upphöra med striderna och diskutera möjligheter till förändring.

Hina Jilani är auktoriserad att uppträda som advokat inför Pakistans högsta domstol sedan 1992. Hon är för närvarande ordförande för Världsorganisationen mot tortyr, en av ordförandena i World Refugee and Migration Council, Världsrådet för flyktingar och migration, och en av ordförandena i Arbetsgruppen för rättvisa.

Hina Jilani tar emot 2020 års Stockholm Human Rights Award vid en ceremoni på Sveriges advokatsamfunds kansli, Laboratoriegatan 4 i Stockholm, måndag den 30 november. Efter överlämnandet följer ett samtal mellan Hina Jilani och IBA:s vd dr Mark Ellis. Ceremonin kan ses i livesändning.

Tidigare mottagare av Stockholm Human Rights Award: