Från och med den 5 oktober 2020 har Kristianstads tingsrätt ständig säkerhetskontroll. 

Säkerhetskontrollen genomförs vid tingsrättens entré och pågår under den tid tingsrätten är öppen för allmänheten. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Därför är det viktigt att komma i god tid.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Domstolens anställda och nämndemän
  • Åklagare 
  • Polis 
  • Advokater
  • Medarbetare från Kustbevakningen (i tjänst)
  • Medarbetare från Tullverket (i tjänst)
  • Ordningsvakter (i tjänst)

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet.