Under våren har Advokatsamfundet med hjälp av försäkringsförmedlare Willis Towers Watson (WTW) upphandlat grund-, tilläggs- och kontorsförsäkringen, med resultatet att Länsförsäkringar Sak är ny försäkringsgivare för dessa program per 1 januari 2021.

Upphandlingen av försäkringsprogrammen har skett med mycket gott resultat. 

– Vi är mycket glada över att kunna presentera förbättringar i försäkringarna samtidigt som premierna är oförändrade eller sänkta, trots en hårdnande försäkringsmarknad, kommenterar Willis Towers Watson.

Bland förbättringarna kan nämnas att tilläggsförsäkringen nu kan tecknas för ett försäkringsbelopp på totalt 75 MSEK ( istället för som tidigare 50 MSEK) samt att kontorsförsäkringen kan erbjudas med en grundläggande mindre dataskyddsförsäkring.

Advokatsamfundet och Willis Towers Watson har en bra och flerårig erfarenhet av Länsförsäkringar sedan tidigare och ser fram emot ett gott samarbete.

– Vi är stolta över att åter ha fått förtroendet. Länsförsäkringar är en långsiktig försäkringsgivare som vill bygga långvariga relationer i nära samarbete med våra kunder. Under åren 1988 till 2012 var vi försäkringsgivare för ansvars- och förmögenhetsbrottsförsäkringen och nu ser vi fram emot att samarbeta även kring den kombinerade företagsförsäkringen, kommenterar Länsförsäkringar.

Rapportera in skadeanspråk eller omständigheter som kan komma att leda till skadeståndsanspråk

I samband med bytet av försäkringsgivare för grund- och tilläggsförsäkringen är det viktigt att omgående rapportera in skadeståndsanspråk eller omständigheter som kan komma att leda till skadeståndsanspråk till befintlig försäkringsgivare. Kontakta gärna WTW för vägledning, på mail advokatservice@willis.com eller telefon 08-546 359 60.