I dag meddelades att FN:s World Food Programme (WFP), världslivsmedelsprogrammet, tilldelas Nobels fredspris 2020.

WFP får priset för sina insatser i kampen mot svält och för sina bidrag till att skapa förutsättningar för fred i konfliktutsatta områden samt för att organisationen agerar som drivande kraft i arbetet mot användningen av svält som vapen i krig och konflikter.

Svenska FN-förbundet – där Sveriges advokatsamfund är en av ett 80-tal riksorganisationer som är medlemmar – gratulerar WFP till priset.