Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nyhetsbrev från CCBE

CCBE-Info nr 88 finns på webben.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info, för perioden juni–september 2020.

CCBE-Info nr 88 har särskilt fokus på CCBE:s 60-årsjubileum.

I CCBE-Info nr 88 även:

  • CCBE i aktion
  • Europeiska nyheter
  • Advokatsamfundens aktiviteter
  • Kommande aktiviteter

CCBE-Info nr 88 Engelska Franska