I en replik på Dagens Juridik svarar Mia Edwall Insulander på åklagarens replik i frågan om Advokatsamfundets disciplintillsyn.

Mia Edwall Insulander konstaterar att hon både från åklagar- och advokathåll har stött på okunskap och misstroende för den andra respektive yrkesrollen. Det är en anledning till att hon har tillsatt en gemensam arbetsgrupp med Riksåklagaren och hovrättspresidenten i Svea hovrätt, vars arbete hon hoppas kan leda till större förståelse och respekt för yrkesrollerna.

Det är ändå olyckligt att åklagaren sprider en bild av att Advokatsamfundet inte skulle ta frågorna på allvar, skriver Mia Edwall Insulander, och förklarar att hon inte tror att förtroendet för rättsväsendet tjänar på att yrkesbrupperna sprider misstroende om varandra, särskilt inte om det bygger på långtgående slutsatser av erfarenheter i enstaka fall.

I svaret redovisar Mia Edwall Insulander hur Advokatsamfundets tillsyn och förebyggande arbete med advokatetik fungerar.

Mia Edwall Insulander anmärker också att om tillsynen av advokater skulle flyttas till staten, skulle det innebära att advokaterna granskas av staten, som är motpartssidan i brottmål där advokater är försvarare. Hon framhåller att advokater i en rättsstat inte, i sina uppdrag för enskilda klienter, ska behöva känna oro för att granskas av motparten. Det kan påverka oberoendet i advokaternas arbete för klientens rätt mot staten.

Mia Edwall Insulanders replik på Dagens Juridik: ”Vilka belägg finns för att problembilden är större än ett exempel?”