Advokatsamfundets kansli genomför nu tillsyn av de meriter som advokater och biträdande jurister har registrerat som gäller samfundets uppdragslistor för domstolsförordnanden.

Utifrån särskilda kriterier kan advokater och biträdande jurister själva ange meriter för erfarenhet och utbildning för en viss uppdragstyp. Meriterna visas i uppdragslistorna för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets webbplats. Visningen av meriter är avsedd att premiera erfarenhet och kompetens för en viss uppdragtyp, när domstolen beslutar om förordnande.

Inom ramen för tillsynen av meriterna skriver Advokatsamfundets registratorsavdelning till advokater och biträdande jurister, bland annat i fall när det finns oklarheter om grunden för meriter som har angivits, och frågar efter kompletterande information.