Eva-Maj Mühlenbock
Eva-Maj Mühlenbock, nyvald ordförande i Advokatsamfundet. Hon tillträder posten den 1 juli i år. 

Vid Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte i dag den 10 juni valdes Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm, till ny ordförande i Advokatsamfundet. Till vice ordförande valdes Petter Hetta, Umeå. Ordförande och vice ordförande väljs för två år.

Eva-Maj Mühlenbock är delägare på Cirio Advokatbyrå i Stockholm och arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt samt tvistlösning.

Eva-Maj Mühlenbock har länge varit engagerad i Advokatsamfundet. Hon var ledamot av disciplinnämnden 2009–2010. Sedan 2010 har hon varit ledamot av Advokatsamfundets styrelse och 2017 valdes hon till vice ordförande. Eva-Maj Mühlenbock blir Advokatsamfundets andra kvinna på ordförandeposten.

Ny ledamot i Advokatsamfundets styrelse i övrigt är Lisa Länta, Piteå. I disciplinnämnden löpte inga mandatperioder ut.

Tekniker vid det digitala mötet.
Fullmäktigemötet hölls digitalt och sändes från hörsalen i Advokatsamfundets lokaler. 

Christer Danielsson, Mia Edwall Insulander och Sten Bauer.
Ordförande Christer Danielsson, generalsekreterare Mia Edwall Insulander och mötesordföranden advokat Sten Bauer.

Årets möte hölls, precis som förra årets, digitalt på grund av pandemin. I år leddes förhandlingarna från Advokatsamfundets hörsal på Laboratoriegatan 4. Till ordförande vid mötet valdes advokat Sten Bauer.

Vid mötet berättade generalsekreterare Mia Edwall Insulander och avgående ordförande Christer Danielsson gemensamt om det gångna året ur Advokatsamfundets perspektiv. De konstaterade att det varit ett år som präglats oerhört mycket av coronapandemin.

Christer Danielsson
Avgående ordföranden Christer Danielsson öppnar stadgeenligt samfundets fullmäktigemöte. 

Christer Danielsson pekade bland annat på det tillfälligt borttagna utbildningskravet för advokater, omställningen av kursverksamheten, inställda Advokatdagar och digitala styrelsemöten. Han konstaterade att året för advokatkårens del varit en framgång på många sätt, men att hemarbete och isolering också kan ha påverkat mångas mentala och sociala välbefinnande negativt.

Mia Edwall Insulander fortsatte på samma spår med att berätta om den enkät som Advokatsamfundet nyligen skickat ut till ledamöter och biträdande jurister om just hur pandemin påverkat välbefinnandet. De preliminära resultaten antyder att många upplevt att de många timmarnas arbete vid skärmar varit negativt, men att många samtidigt önskar fortsätta arbeta hemifrån i någon utsträckning.

Eva-Maj Mühlenbock presenterade Advokatsamfundets ekonomi, som är stabil.

Eva-Maj Mühlenbock i talarstolen.
Eva-Maj Mühlenbock presenterar Advokatsamfundets ekonomi. 

Som vanligt innebar fullmäktigemötet också utdelning av Advokatsamfundets journalistpris. I år gick priset till Åsa Erlandsson, för närvarande tjänstledig från Dagens Nyheter. Åsa Erlandsson har bland annat arbetat på tidningarna Vårdfokus, Dagens Medicin, Aftonbladet, Svensk Polis och Svenska Dagbladet. Hon har också varit researcher till TV-programmet Uppdrag granskning.

Åsa Erlandsson tar emot priset av Mia Edwall Insulander.
Åsa Erlandsson tar emot priset av Mia Edwall Insulander.

Åsa Erlandsson tackade för priset och berättade om en dag som kommit att forma hennes liv. På samma dag fick Åsa Erlandsson antagningsbesked från både Journalisthögskolan och Polishögskolan, där hon var antagen på båda utbildningarna.

– Det här priset stärker min känsla av att jag valde rätt kuvert den dagen, sa Åsa Erlandsson i sitt tacktal.

Åsa Erlandsson
Årets journalstpristagare Åsa Erlandsson. 

Priskommitténs motivering löd:
”Att vara skrivande journalist är som att hämta vatten i ett trasigt kärl där dyrbara droppar ständigt skvimpar ut. Hur mycket reportern än skyndar sig och försöker täppa till hål så går det inte att få med sig alla nyanser från en mångfacetterad verklighet.

Åsa Erlandssons reportage är mästarprov där hon lyckas behålla mycket av det som är svårt, levande och motsägelsefullt. Beväpnad med sanningslidelse, nyfikenhet och yrkesskicklighet söker hon sig till smärtpunkterna i vår tid, till de allra svåraste händelserna och kriserna. Skolattacken i Trollhättan. En intensivvårdsavdelning under covidkrisen. Terrordådet på Drottninggatan.

Hon beskriver viktiga rättsfrågor och tar med läsaren in i polisens värld av omfattande utredningar och insatser, genom politiken där svåra rättsliga principer och avvägningar görs begripliga. Och människorna i hennes reportage förblir levande människor.

Åsa Erlandsson är reportern som spiller färre droppar än nästan någon annan.”

Åsa Erlandsson
Åsa Erlandsson tog emot Advokatsamfundets journalistpris, som delas ut sedan 1987 till en journalist som på ett sakligt, engagerande och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område.