Det var en devis som lyftes fram när advokatrollen diskuterades den 22–23 juni när det var dags för Advokatsamfundets föreläsningar för advokatbyråers sommarpraktikanter.

Programmet tog upp advokatyrket som framtidsjobb. Ett ämne som diskuterades var advokatrollen och goda råd på vägen då man är ung jurist eller nybliven advokat. Deltog i samtalet, som leddes av Mia Edwall Insulander, det gjorde advokaterna Per Magnusson och Madeleine Varnäs samt juristen Marcus Seger.

Sommarnotarier_2021.jpg

– Jag hade en vän som sa till mig att man ska inte göra karriär – man ska göra karaktär. Och det får man verkligen göra som advokat. Man kan utveckla och jobba på den rollen vem man är som advokat och det är inte en fast roll. Det är väldigt kul, sa Madeleine Varnäs.

Frihet, kreativitet och tillfredsställelse var ord som återkom när advokatyrket diskuterades.

– När jag var lite yngre då var det en äldre kollega som sa till mig att advokater, det är de fria viddernas kvinnor och män. Och jag tycker att det ligger mycket i det. Man jobbar i och för sig på en advokatbyrå med klienter och måste naturligtvis hålla sig till det som ska göras, men det finns samtidigt en frihet och autonomi i det man gör. Det finns betydande möjligheter att påverka sitt arbete, sa Per Magnusson och tillade:

– Det är tillfredsställande och kreativt. Det handlar inte bara om, och kanske inte ens uteslutande, att läsa lagparagrafer – det handlar till stor del om att vara problemlösare.

Om de första åren på affärsjuridisk byrå sa Marcus Seger:

– Jag tror att de första åren är väldigt karaktärsdanande och man ska tänka på att både hålla på sin integritet och våga visa framfötterna. Det gäller att man redan från början börjar definiera vem man kommer att bli som advokat. Det är klart att det är väldigt mycket att tänka på, men det är en väldigt rolig och intensiv resa under de första åren.

Per Magnusson betonade vikten av att som ung inte underskatta sin egen förmåga och att det gäller att se möjligheter. Med nya perspektiv och det teoretiska färskt i minnet har unga jurister mycket att bidra med.

– Det är ju inte så att man sitter inne med alla svar bara för att man är lite mer senior. Jag brukar uppmuntra yngre jurister att komma med egna idéer och förslag därför att det är de yngre hjärnorna som är oförstörda. Och så brukar jag ta exemplet med Nobelpristagarna – det är ju ingen som får Nobelpris för saker man upptäcker efter 55, däremot kanske man får Nobelpriset vid den tiden för något som man upptäckte när man var 19, 20 år, sa Per Magnusson.

Samtliga advokatbyråer som varit intresserade har i år kunnat erbjuda sina sommarpraktikanter möjlighet att delta i Advokatsamfundets föreläsningar. Totalt var det strax över 200 anmälda till föreläsningarna.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är den som har tagit initiativ till föreläsningarna.

– Vi vill uppmuntra unga jurister att söka sig till advokatyrket och förhoppningsvis arbeta kvar på advokatbyrå. Framför allt gäller det att fundera på hur man är som person och välja yrke utifrån det som passar en bäst. Det finns en väldig frihet och kreativitet i advokatyrket och det är enormt utvecklande att arbeta som rådgivare till klienter, säger Mia Edwall Insulander.

Föreläsningarna hölls vid två tillfällen digitalt och syftet var att ge sommarpraktikanterna en inblick i rollen som advokat.

På programmet stod en föreläsning om etiken, advokatyrkets kärnvärden och hur man blir advokat med Sofia Rahm och Hannes Grufman, båda jurister på Advokatsamfundet.

– Det är viktigt att sommarnotarierna inför sitt arbete på byrå får en grundläggande kunskap om advokatetiken och advokatens viktiga funktion i rättssamhället, säger Hannes Grufman.

Föreläsningarna fick goda omdömen av deltagarna i en utvärdering som gjordes i samband med att de hölls.