I sin granskning av en chefsåklagares redovisning av beslutet att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme vid en pressträff den 10 juni 2020 är justitieombudsmannen Per Lennerbrant mycket kritisk till hur åklagaren presenterade beslutet vid presskonferensen.

JO Per Lennerbrant anser att åklagarens presentation framställde en namngiven person som skyldig till mordet på Olof Palme och att det utgjorde en kränkning av oskuldspresumtionen.

Vid pressträffen meddelade chefsåklagaren, som var undersökningsledare, beslutet att lägga ned förundersökningen om mordet. Som skäl för beslutet angav åklagaren att det inte längre fanns anledning att fullfölja förundersökningen eftersom den misstänkte hade avlidit. Under långa pressträffen namngav åklagaren den misstänkta personen och vissa vittnen.

JO har granskat om åklagarens presentation var förenlig med den så kallade oskuldspresumtionen. oskuldspresumtionen innebär en rätt att bli betraktad som oskyldig till dess att skuldfrågan har fastställts av en domstol. Det är JO:s bedömning att presentationen framställde den namngivna personen som skyldig till mordet. Eftersom skuldfrågan inte hade fastställts av en domstol, innebar det en kränkning av oskuldspresumtionen. Den namngivna personen var avliden sedan länge och hade inte fått möjlighet att försvara sig. JO konstaterar i beslutet att åklagaren enligt objektivitetsprincipen hade ett ansvar att ta till vara personens intressen, och JO anser att åklagaren borde ha gjort mer för att åstadkomma det.

Det är också JO:s uppfattning att åklagaren inte borde ha nämnt vittnen vid namn och att det skriftliga nedläggningsbeslutet inte var tillräckligt utförligt motiverat.

I beslutet konstaterar JO att åklagaren själv uttalade att misstankarna mot den misstänkte inte hade räckt för en fällande dom men att det bestående intrycket av pressträffen är att personen framställdes som skyldig till mordet på statsminister Olof Palme.

JO är mycket kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen.

JO:s beslut (dnr 6673-2020)