Föreningen Tvistlösning i Domstol (förkortat TiD) är en nybildad förening för jurister som är verksamma inom eller intresserade av kommersiella tvistemål i svenska domstolar.

Genom att arrangera föreläsningar, seminarier och konferenser samt verka för en öppen dialog mellan processande jurister, domstolar, universitet och lagstiftare vill TiD främja en effektiv och rättssäker rättegång i kommersiella tvistemål i domstol.

Torsdagen den 28 oktober 2021 lanseras TiD. Programmet inleds med en presentation av TiD samt av dess syfte och verksamhet. Därefter hålls en paneldebatt.  Kvällen avslutas med mingel med lättare förtäring. Inbjudan till lanseringen, med information om hur man anmäler sig, skickas ut i slutet av augusti.

Tema för paneldebatten är ”Vad har covid-19 medfört för tvistemålshanteringen i domstol?” Bland annat diskuteras följande frågor.

  • Har balanserna och handläggningstiderna ökat?
  • Vad har vi lärt oss? Vad är det ”nya normala”?
  • Vilka nya metoder vill och bör vi fortsätta använda?
  • Hur kan vi utveckla en effektiv och rättssäker handläggning?

I panelen deltar f.d. justitierådet Lars Edlund, advokat Fanny Gleiss Wilborg (moderator), rådmannen Helga Hullmann, advokat Björn Tude och lagmannen Magnus Widebeck.

TiD välkomnar alla som har en juristexamen och som är verksamma inom eller intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol. Medlemsavgiften är för närvarande 800 kr per år. Medlemskapet berättigar till deltagande i de seminarier, konferenser m.m. som föreningen anordnar. På TiD:s webbplats kan man läsa mer om föreningens verksamhet och inom kort också ansöka om medlemskap.

Datum: Den 28 oktober kl. 17.00–18.30, med efterföljande mingel och förtäring
Plats: GT 30 (konferensrum Bond), Grev Turegatan 30, Stockholm
Kostnad: Lanseringseventet är gratis, men styrelsen ser gärna att deltagare blir medlemmar i TiD 

Se detaljerad information om lanseringen av TiD den 28 oktober 2021