Försvarare och ombud får i fortsättningen ta med sig datorer, surfplattor, USB-enheter och mobiltelefoner till häktnings- och huvudförhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler.

Kriminalvården har beslutat att ändra sina rutiner efter att det har kommit fram att det finns ett stort behov för försvarare och ombud att ha tillgång till elektronisk utrustning vid förhandlingarna med lagrad information som är relevant för ärendet.

Tillstånd att ta med utrustningen gäller också för enskilda samtal med klienter som genomförs i Kriminalvårdens lokaler under eller i nära anslutning till förhandlingen.

Den intagne får inte lämnas ensam med utrustningen. Utrustningen får bara hanteras av advokaten, och det ska ske på ett sådant sätt att den intagne inte kan ta del av andra uppgifter än de som rör det aktuella målet.

På säkerhetsenheterna på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik råder totalförbud att föra in elektronisk utrustning. Där får kriminalvårdschefen besluta om en annan plats i anstalten där besöket ska ske.

Se detaljerade villkor för att föra in utrustning på anstalterna i Kriminalvårdens rutindokument, samt kvittensblankett för elektronisk utrustning, nedan.

Kriminalvårdens beslut om uppdatering av rutiner för införsel av elektronisk utrustning på myndighetens anläggningar vid häktnings- och huvudförhandlingar

Kriminalvårdens rutin rörande ombuds eller offentlig försvarares möjlighet att ta med dator m.m. vid förhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler

Kvittens för in- och utförsel av elektronisk utrustning ur myndighetens lokaler – för offentliga försvarare och ombud