Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mia Edwall Insulander kommenterade förslag om hemlig avlyssning av icke misstänkta

Viktigt att utvärdera dagens tvångslagstiftning först.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkade i ett inslag i SVT:s Rapport den 31 maj om hemlig dataavläsning, en övervakningsmetod som polisen har kunnat använda sedan den 1 april 2020. Hon kommenterade önskemålen från polisen om att få tillgång till ytterligare hemliga tvångsmedel för att kunna avlyssna även personer som inte är misstänkta för brott.

– Man kan dra slutsatsen att det i vart fall är alldeles för tidigt att säga att man ska införa ytterligare hemliga tvångsmedel innan man vet hur effektiv den tvångslagstiftning som finns faktiskt är, sa Mia Edwall Insulander.

Se inslaget i Rapport (inslaget börjar ca 10.07 in i sändningen)