Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatbyrånamn används i phishingkampanj

Klienter får falska mejl om obetalda fakturor.

Enligt uppgifter till Advokatsamfundet pågår bedrägeriförsök, så kallad phishing, via e-post, där främst Stockholmsbaserade affärsjuridiska advokatbyråers namn utnyttjas.

Bedrägeriförsöken har uppmärksammats av företag, som fått uppgifter om obetalda fakturor från avsändare som påstår sig vara advokatbyråer. Företagen uppmanas i meddelandena att ta kontakt med advokatbyrån. Avsändaren är dock någon annan än de påstådda advokatbyråerna, och mejlen syftar med största sannolikhet till att lura av företagen pengar.

Advokatbyråer som får information om att de falskeligen påstås vara avsändare till påhittade krav till klienter uppmanas att vidta adekvata åtgärder för att minimera risken för ytterligare bedrägeriförsök.