Organisationen Internationella juristkommissionen har publicerat en kort guide på området mänskliga rättigheter i relation till arbetet mot terrorism och terroristbrott. Guiden ger en överblick över det internationella och EU-rättsliga regelverket på området mänskliga rättigheter och hur detta kan tillämpas i fall med misstänkt terroristbrottslighet. Guidens huvudfokus ligger på utredning, åtal och prövning av terroristbrott enligt EU:s terrorismbekämpningsdirektiv.

Guiden kan läsas och laddas ner från ICJ:s webbplats.

Till guiden.