Europeiskt centrum för domare och jurister vid EIPA (Europeiska institutet för offentlig förvaltning) genomför tillsammans med Nationella skolan för domare och åklagare i Polen och Nationella unionen för advokatsamfunden i Rumänien projektet ”Cross-border Family Matters – a tour de table of good practices”.

Projektet omfattar utbildningar om ämnena föräldraansvar, bortförande av barn och underhåll.

Bland målgrupperna finns advokater med inriktning på gränsöverskridande familjerättsmål.

Utbildningstillfällena med datum och sista anmälningsdagar framgår nedan.

Initial Training Webinar, available in English, French, Polish and Romanian

 • Introduction to Brussels II Regulation and EU parental responsibility
 • Introduction to Brussels II Regulation and EU child abduction
 • Introduction to Brussels II Regulation and EU rules on family maintenance

Advanced training including a visit to the CJEU and simultaneous interpretation into French, Polish and Romanian

 • How to handle cross-border parental responsibility procedures? Novelties brought by the he recast Brussels a Regulation
  Online, 21 & 22 April 2021 – deadline for registration: 6 April 2021
 • How to  handle cross-border child abduction procedures? Novelties brought by the he recast Brussels a Regulation
  Luxembourg 14 & 15 October 2021 – deadline for registration: 2 July 2021
 • How to handle cross-border family maintenance procedures? Novelties brought by the he recast Brussels a Regulation
  Luxembourg, 15 & 16 March 2022 – deadline for registration: 28 January 2022

Workshop style conference, including simultaneous interpretation into French, Polish and Romanian

 • Good practices in cross border parental responsibility cases
  Warsaw, 17 June 2021 – deadline for registration: 23 April 2021
 • Good practices in cross border child abduction cases
  Bucharest, 14 December 2021 – deadline for registration: 28 October 2021
 • Good practices in cross border family maintenance cases
  Luxembourg, 14 June 2022 – deadline for registration: 29 April 2022

Mer information och anmälan genom projektets webbplats www.CrossBFamilyMatters.eu.