Toppår för företagsrekonstruktioner

Företagsrekonstruktionerna slog nya rekord under coronaåret 2020. Anhängare av rekonstruktionsinstitutet hoppas på att det nu har vänt för det sparsamt använda rekonstruktionsverktyget. Andra talar om att rekonstruktion fortfarande är dyrt och ganska omständligt och bara fungerar i ett fåtal fall. Klart är i alla fall att det händer mycket på marknaden, där nya aktörer sedan några år tagit en allt större andel. Nu föreslås dessutom helt nya regler.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Oberoende

För att enskilda ska kunna företrädas av oberoende och självständiga advokater, till exempel gentemot staten, är det nödvändigt att Advokatsamfundet bibehåller sitt oberoende, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Skrivelse från Advokatsamfundet: 
Viktigt att advokater får smittfri arbetsmiljö

Advokater är i många fall tvungna att inställa sig fysiskt i domstolen eller hos myndigheter, trots coronapandemin. Nu uppmanar Advokatsamfundet domstolarna och myndigheterna att ordna en smittsäker och funktionell arbetsmiljö.

Läs mer

Eva-Maj Mühlenbock föreslås bli ny ordförande 
i Advokatsamfundet

Valberedningen har presenterat sitt förslag inför Advokatsamfundets fullmäktigemöte. Ny ordförande, efter avgående ordföranden Christer Danielsson, föreslås bli vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer

Advokatdagarna och Rakel hålls digitalt

Hur ser juristbranschen ut dryga tre år efter uppropet #medvilkenrätt? Det blir temat för årets Rakelkonferens, som liksom förra året hålls digitalt. Även Advokatdagarna planeras sändas via skärm.

Läs mer

Domstolarnas digitalisering: E-tjänst väcker känslor

En ny e-tjänst med avancerade elektroniska underskrifter ska underlätta för parter och ombud att kommunicera med domstolarna. Men tjänsten får kritik från stora advokatbyråer, som anser att Domstolsverket skapar onödigt krångel.

Läs mer

Gästkrönika av Brian Palmer: Den halvråa fladdermusen

Det är tänkbart att den globala covid-19-krisen kunde ha förhindrats av snabba åtgärder från några modiga individer, skriver Brian Palmer, lektor vid Uppsala universitet.

Läs mer

Praktisk juridik av psykolog Jens Näsström:
Var kommer morgondagens affärsjurist att arbeta?

Ett år efter att pandemin gjorde sitt chockartade intåg i våra liv frågar sig många på byråerna: Var kommer affärsjurister att arbeta i framtiden? På kontoret, hemma eller både och? Arbetspsykologen Jens Näsström ger sin syn på frågorna.

Läs mer

Etik: Handlingsreglerna för rättens aktörer har omarbetats

Domstolarna har varit med i diskussionerna när handlingsreglerna för hur rättens aktörer bör uppträda professionellt i rättssalen har omarbetats. Riksåklagaren Petra Lundh, Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och Svea hovrätts president Anders Perklev har lett diskussionerna.

Läs mer

Christer Danielsson: Om inträde i samfundet

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson skriver om processen när Advokatsamfundets styrelse prövar ansökningar om inträde i samfundet.

Läs mer