Azza Soliman är advokat och kvinnorättsaktivist. Hon har varit med och grundat två frivilligorganisationer  som arbetar för kvinnors rättsliga ställning i Egypten: Stiftelsen Centret för rättshjälp till egyptiska kvinnor och Advokater för rättvisa och fred.

Azza Soliman diskuterar och tar upp frågor som våld mot kvinnor, hedersmord och könsstympning. Hon vill i dialog med politiker och religiösa ledare anpassa den egyptiska rättsordningen till en rättsordning i ett modernt, jämställt och rättvist samhälle.

Azza Soliman har trakasserats för sitt engagemang och sin verksamhet och har anklagats för att vara spion och icke-patriot. Hon har belagts med utreseförbud och har fått sina och sin advokatbyrås tillgångar frysta.

Anna Dahlbäcks Minnesfond instiftades 2016 av Kerstin och Lars Dahlbäck för att uppmärksamma och fortsätta den ideella verksamhet som Anna Dahlbäck, advokat, humanjurist och verksam i Amnesty International, hängivet ägnade sig åt.

Stipendiet delas ut till personer – företrädesvis advokater och jurister – som gör insatser i Anna Dahlbäcks anda för mänskliga rättigheter i Sverige eller utomlands och som i samband med det har visat prov på betydande engagemang och civilkurage.