Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst.

Det innebär att originalen av anhängiggörandeskriften och eventuell fullmakt blir helt digitala. Domstolen behöver inte undersöka om handlingarna har underskrift i original. Ärendet kan inledas direkt, utan att domstolen behöver invänta original i pappersform. Ombudet kan behålla originalfullmakt på papper på kontoret och behöver inte begära att domstolen ska återsända pappersoriginalet.

Läs mer om Domstolsverkets e-tjänst för att signera och skicka in handlingar samt betala ansökningsavgift