Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2020

Läs om Advokatsamfundets verksamhet under året.

Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2020 att läsa på samfundets webbplats.

Liksom föregående år har verksamhetsberättelsen producerats i två versioner som beskriver Advokatsamfundets verksamhet:

  • En fullständig och betydligt mer omfångsrik och detaljerad verksamhetsberättelse i digitalt format, som är särskilt anpassad för att läsas på skärm
  • En mer kortfattad verksamhetsberättelse i tryckt form.

Verksamhetsberättelserna innehåller länkar till filmer om Advokatsamfundets verksamhet och intervjuer med bland andra ordföranden i samfundets styrelse, ordföranden i disciplinnämnden och generalsekreteraren.

Båda versionerna av verksamhetsberättelsen finns på Advokatsamfundets webbplats där de kan läsas och laddas ned.

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2020_digital_VB2_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2020 – fullständig digital version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2019_tryck_VB1_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2020 – tryckt version