Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2020 att läsa på samfundets webbplats.

Liksom föregående år har verksamhetsberättelsen producerats i två versioner som beskriver Advokatsamfundets verksamhet:

  • En fullständig och betydligt mer omfångsrik och detaljerad verksamhetsberättelse i digitalt format, som är särskilt anpassad för att läsas på skärm
  • En mer kortfattad verksamhetsberättelse i tryckt form.

Verksamhetsberättelserna innehåller länkar till filmer om Advokatsamfundets verksamhet och intervjuer med bland andra ordföranden i samfundets styrelse, ordföranden i disciplinnämnden och generalsekreteraren.

Båda versionerna av verksamhetsberättelsen finns på Advokatsamfundets webbplats där de kan läsas och laddas ned.

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2020_digital_VB2_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2020 – fullständig digital version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2019_tryck_VB1_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2020 – tryckt version