Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkade idag den 25 mars i Norstedts juridiks digitala konferens Kampen mot den organiserade brottsligheten.

Mia Edwall Insulander intervjuades via länk av moderatorn Willy Silberstein som bland annat frågade om hur generalsekreteraren såg på brottsligheten i dagens Sverige. Mia Edwall Insulander konstaterade att kriminaliteten naturligtvis är ett allvarligt problem. Samtidigt är det viktigt att inte i strävan efter att bekämpa den glömma vad som ligger i den andra vågskålen, nämligen rättssäkerheten.

– Anonyma vittnen är ett bra exempel. Det diskuteras mycket om detta egentligen är effektivt. Det används sällan i de länder där man har det, eftersom bevisvärdet är så lågt. Samtidigt innebär det att man helt tar bort rättssäkerheten för den som är misstänkt, eftersom han inte får veta vem som vittnat mot honom. Ska man då ta bort rättssäkerheten för att införa en åtgärd som inte är effektiv, sa Mia Edwall Insulander.

Willy Silberstein och Mia Edwall Insulander i teamssamtal.
Willy Silberstein intervjuade Mia Edwall Insulander via teams.

Willy Silberstein tog också upp den pågående diskussionen om försvarsadvokater som anklagas för att ha brutit mot restriktioner för att hjälpa klienter. Mia Edwall Insulander pekade på att advokater naturligtvis inte får främja orätt, men att det samtidigt är en mycket liten andel av advokaterna som misstänks för övertramp. Hon påpekade dessutom att de aktuella ärendena ännu inte har prövats av disciplinnämnden, och förklarade att detta måste göras rättssäkert.

Mia Edwall Insulander fick avslutningsvis frågan om hon är orolig över synen på advokater i samhället.

– Jag är orolig för att det sprids en bild av att fel är mycket vanligare än det är. Det handlar om fem anmälda ärenden, medan advokatkåren består av 6 300 personer, sa hon, men betonade också att samfundet har nolltolerans mot etiska övertramp.