”Det finns i dag 6 290 advokater i Sverige. De anmälningar som det har rapporterats om i media på senare tid rör fyra av dessa. Satt i relation är det ett fåtal ärenden som tillåts måla upp en bild som kastar tvivel över en hel yrkeskår.”

Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en debattartikel i Expressen idag den 1 mars.

Mia Edwall Insulander pekar i artikeln på att advokater har en särskild ställning i rättssamhället, och att detta innebär ett ansvar som inte får missbrukas. Hon fastslår också att Advokatsamfundet tar uppgifterna om brott mot de advokatetiska reglerna på största ansvar, men också att alla anmälningar måste hanteras i en rättssäker ordning av disciplinnämnden.

Läs debattartikeln.