Nämndemännens riksförbunds tidning Nämndemannen intervjuar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i årets första nummer.

I intervjun svarar hon på frågor bland annat om försvararens roll i brottmålsprocessen och om advokaternas betydelse för den demokratiska rättsstaten samt om kriminalpolitik och integritetsfrågor i samhällsdebatten. Dessutom redogör hon för Advokatsamfundets syn på nämndemannasystemet.

I intervjun berättar Mia Edwall Insulander också om Advokatsamfundets arbete med inträdesansökningar, disciplintillsyn och remissvar.

Omslaget till tidningen Nämndemannen nr 1/2021