Fem språk har lagts till i Advokatsamfundets webbmatrikel.

Fyra av de nya språken är de språk som liksom finska är nationell minoritetsspråk i Sverige enligt språklagen 7 §:

  • Jiddisch
  • Meänkieli
  • Řomani čhib
  • Samiska

Dessutom har nordafrikansk arabiska (maghrebarabiska, darija) lagts till, eftersom Advokatsamfundet har fått uppgifter om att domstolar, polis och andra myndigheter efterfrågar juridiska biträden med kunskaper i de varianter av arabiska som talas i Nordafrika.

Advokatbyråer, advokater och biträdande jurister kan lägga till uppgifter om sina språkkunskaper i matrikeln via sina byråkort respektive personkort efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats.